Varför är det viktigt?

Genomförandeplanen är det viktigaste verktyget inom omsorgen för att säkerställa att den boendes behov tillgodoses genom delaktighet och medbestämmande. Men erfarenhet visar att det brister i användningen så som det är tänkt. Vi vill försöka förstå varför och hur vi kan skapa bättre förutsättningar för delaktighet och användning.

Så här har vi undersökt

Vi har undersökt genom intervjuer med:

Resultatet

Vi har upptäckt att:

Det här vill vi hitta förslag till lösning på

Innovationsteam Trubaduren

Kontaktperson: Åsa Sjöqvist
E-post: asa.sjoqvist@uddevalla.se

Arizona Bejta, Muna Mohamed, Ann-Louise Klang, Elmina Adzemi, Jasmina Adrovic, Khalida Pirani, Silvia Baires, Somsap Suware, Wictoria Ljung