Avslutningskonferens

Bohusgården • Nordens Sal

17:e juni - kl 8-16

Välkommen på en TUFF avslutningskonferens! Under dagen kommer du få möjlighet att träffa och nätverka med alla inblandade i projektet; alltifrån personalen som jobbar ut i verksamheterna, projektledare, chefer och kanske till och med en hemlig gäst. Projektteamen kommer att träffas fysiskt på Bohusgården med ett maxtak på 50 personer och en del kommer att ansluta via zoom – digifysiskt helt enkelt!

Schemat utlovar en inspirerande heldag där bland annat innovationsteamen presenterar sina insikter och resultat från utvecklingsprocess med stöd av SKR Innovationsguiden. Vi får även gå på prototypvernissage med kreativa inslag och lösningar – kanske är det här du hittar nya möjligheter?

Vi kommer också att bjudas på en TUFF filmpremiär och få chansen att lyssna på våra följeforskare från Interregprojektet eTeam för välfärdsteknologi.

Med en omvärld i ständig förändring utmanas såväl gamla strukturer som sätt att styra och leda våra organisationer. Invånarnas höjda förväntningar på kommunens service, ökande efterfrågan på välfärdstjänster, resursbrist, rekryteringssvårigheter och den snabba tekniska utveckling och digitalisering ställer stora krav på ökad förändringstakt.

För att möta förändringarna behöver kommunen ta vara på kraften från alla engagerade och smarta medarbetare. Men för att klara det behöver vi rusta oss med metoder, kultur och processer som stöd. Det är vad TUFF-projektet skall försöka utveckla utifrån verksamheternas behov.

Ordet innovation kan du översätta till förnyelse. Innovationsförmåga kallar vi förmågan hos individer och organisationer att skapa värde baserat på insiktsfull kunskap.

Innovation används ofta för att beskriva helt nya och i grunden revolutionerande idéer, men en innovation kan också vara flera små enkla lösningar på ett problem som tillsammans skapar helt nya förutsättningar eller arbetssätt. Det spelar alltså ingen roll vilken ambitionsnivå du har.

Det är helt okej att ha ambitionen att vilja förenkla eller förbättra. Det skapar möjligheter för förflyttning. Det viktiga är att stärka vår förmåga som organisation, verksamhet och medarbetare att framgångsrikt ta oss från behov till lösningar som ger ökad nytta och värde för dem vi är till för.

Program

08.00 Kaffe och smörgås

08.30 Hej och välkomna – varför är vi här?

08.50 Hur kan vi engagera för att tänka nytt och annorlunda?

09.00 Fyra innovationsteam presenterar sina insikter och resultat från utvecklingsprocess med stöd av SKR Innovationsguiden (utmaningar: ensamhet, aktiviteter, genomförandeplaner och synpunkter och klagomål)


10.00 FIKA


10.15 Prototyp-vernissage – Innovationsteamens visar upp sina kreativa lösningar

10.30 Hur kan man tänka för att förverkliga prototyperna?

10.45 Workshop


11.00 BENSTRÄCKARE


11.15 Filmpremiär och diplomceremoni med hemliga V.I.P´s


12.05 LUNCH


13.00 Intro till eftermiddagen

13.15 Tänk efter före – beslutsprocess för pilot av välfärdsteknologi – Presentation och erfarenheter

13.30 Vad hände efter Kick-offen på Vann? (oktober 2020)


14.00 FIKA & WORKSHOP


14.30 Presentation från grupperna

14.45 Hur blev det med TUFF Framtidsledarprogram?

15.15 I huvudet på våra följeforskare Camilla och Nina från Interregprojektet eTeam för välfärdsteknologi som koordineras från Högskolan Väst om arbetsintegrerat lärande

15.30 Uppsummering och reflexion

16.00 Tack för idag!