Projektledaren filosoferar

Vi kan konstatera att ingenting blev som förväntat 2020. Vi har blivit smärtsamt medvetna om, att det enda vi vet – är att vi inte vet. För oss som inte tvingats stå i frontlinjen att hantera konsekvenserna av pandemin är det nog svårt att på riktigt förstå hur det varit att arbeta i den verkligheten. Både i rollen som medarbetare och chef. Och jag känner mig oerhört ödmjuk inför det arbete ni hjältar gör och den framåtanda jag hör ni kämpar på med t.ex. från verksamhetsteamet på Norrtull. Med respekt för den belastning som nu ligger på våra äldreboenden i Uddevalla så har TUFF-planen pausats till mitten av januari då vi gör en ny uppdatering av läget.

Tuff-projektet har till slut kommit ur starblocken efter omstart till följd av Covid-19.

Omställningsförmåga i en föränderlig värld

Samtidigt har vi under året fått bevittna den enorma kreativitet, flexibilitet och mobilisering av gemesamma krafter som uppvisats i samhället när nöden kräver snabb omställningsförmåga. Inte minst har den digitala mognaden tagit ett jättekliv – vilket skapar stärker förutsättningar för introduktion av digitala hjälpmedel. Omställningsförmåga – det är precis vad TUFF handlar om i grund och botten. Att stärka den förmågan genom att utveckla det stöd och ledarskap som krävs för verksam-heterna att möta snabbare förändringstakt, ökad efterfrågan på välfärdstjänster med begränsade resurser. Och med bibehållen god kvalité.

Kreativa metoder för kvalité och förnyelse

Kvalitén är i många delar god. Men som IVO´s nationella tillsyn av äldreomsorgen under pandemin visat, så brister äldreomsorgen ex. i boendes delaktighet liksom följsamhet till regelverket för vård i livets slutskede. I TUFF utgår vi i utvecklingsarbetet från SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (”SOSFSEN”). Hur säkerställer vi god kvalité? I TUFF utmanar vi det givna genom att gå från att anta till att veta. Mål-sättningen är att det ska vara lätt att göra rätt!

Välfärdsteknologi skapar nya möjligheter

En viktig del i förnyelsearbetet är förstås välfärdsteknologi. På Norrtull har sensorer redan installerats och i början av året planeras test av spolsits och robotduschen Freja. Du kan läsa mer om detta i mitten av januari på vår webb.

Med det sagt så vill jag tacka för förtroendet och jag ser oerhört mycket fram emot att få jobba vidare tillsammans med er under 2021!

/Angelica Hafström, Projekt- och processledare
Innovationsutvecklare, Avdelningen för hållbar tillväxt