Följeforskning genom E-teams – Interregprojekt Högskolan Väst och Östfold

E-teams Uddevalla 2020 -juni 2021

2020 har vært et veldig spesielt år, både på godt og vondt. Det negative handler om pandemien som har preget alles situasjon på en eller annen måte, mens noe av det positive er selvfølgelig oppstarten av TUFF-prosjektet! Jeg er glad for perioden i høst som gjorde det mulig med prosjektoppstart med noen fysiske treffpunkter før restriksjonene måtte strammes inn igjen.

Kommunikasjon og samhandling er alltid enklere når man har blitt litt kjent gjennom virkelige ansikt til ansiktmøter (eller IRL/in real life som er et stadig mer brukt begrep). Følgeforskningen er også i gang, og takket
være fleksible og positive deltakere har vi gjennomført intervjuer med både virksom-hetsteam og ledningsteam Inntrykket jeg tar med meg fra intervjuene som er gjennomført og ikke minst fra deltakelsen på kick-off den 22. oktober er at TUFF-prosjektet har gode rammebetingelser.

Forskning og erfaring viser at bred forankring på tvers av hierarkiske nivåer er en suksessfaktor for transformasjons- og innovasjonsarbeid. Engasjementet på virksomhets- og det brukernære nivået, så vel som involveringen fra øverste ledelse gjør det veldig motiverende å få delta med følgeforskning av prosjektet – vi gleder oss til fortsettelsen!

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

/ Camilla Gjellebak

Mer om eTeams här