Kick-off på VANN 22 oktober

Alla teamen samlades för en kick-off där vi fick möjlighet att lära känna varandra genom en annons i resetidningen Vagabond under ”Resesällskap sökes…”. TUFF-projektet kan liknas vid en expedition. Att göra en expedition är att ge sig ut i det okända – där man får leva med en högre grad av osäkerheter – vilket kan upplevas både obekvämt och frustrerande. Kanske är det så att målet måste vara rörligt? Det är då man arbetar med agil projektmetod – som bygger på att kunna vara flexibel och snabbrörlig för att hålla fokus på det som skapar värde.

Det är vår samlade kraft som avgör om vi når målet. Det är vi tillsammans som gör jobbet och skapar resultaten. Vi gör varandra bra genom att bidra med våra styrkor och backa upp varandras svagheter. Det är det som symboliserar ett Team. Vi måste inte ge oss på Mount Everest direkt utan tänk stort – börja smått – våga testa.

Vår gemensamma resa börjar här och nu. Nu kör vi!