TUFF-framtidsledare SLG

Edina Cehic, sektionschef för enhetscheferna på Uddevallas äldreboenden (förutom Rosenhäll), bjöd in sina chefer till inspirationsdag på Bohusgården i ”TUFF-anda” (se bild nedan). Agendan för dagen följde i princip uppstarten för verksamhetsteamet. Vi valde att kalla cheferna Framtidsledare (FL) – för som enhetschef har man oerhört stora möjligheter att påverka utvecklingen på sitt boende. I slutet på dagen blev det tydligt att det är inte brist på vilja bland dessa engagerade chefer. Däremot upplevs svårighet att veta hur drivet kan kanaliseras.

Utmaningar man upplever som chef i sitt utvecklingsarbetet var ex: stuprörsorganisation, svårt med samverkan på tvären, bristande samsyn, bristande samverkan och förståelse från politiken, saknas forum för idéer och utvecklings-möjligheter, svårt att ta tillvara på idéer och tankar, det är redan bestämt vad som är ”rätt”, ekonomi, långt mellan beslut och verksamhet, långsamma beslut, tid, kunskap om vad som skapar värde, svårt att veta vilka trender man ska gå på, behöver inspiration och kunskapspåfyllnad och bättre möjligheter arenor för samarbete.

Resultatet av dagen blev att vi startade upp ett utvecklingsprogram som forum för chefs-gruppen där vi arbetar vidare strukturerat med utvecklingsfrågor, inspiration och kompetens-påfyllnad tre timmar varannan vecka under våren 2021 inom ramen för TUFF. Fyra chefer gick samman och bokande in 7 TUFF-inspirationsdagar för sina medarbetare på egen budget innan jul. Dessa fick dessvärre ställas in p.g.a Covid.