Utvecklingsteamets (UT) roll är att bidra till att utveckla processer och strukturer som stöd för verksamheternas utvecklingsarbete. UT utgör en grundstomme i TUFF där centrala roller och kompetenser bidrar inom ramen för sitt område. Olika arbetsgrupper skapas längs vägen utifrån behov som verksamheterna har.

UT består av: Jana Edgren Persson (värdegrundsarbete), Anna Hurtig (kvalitetsarbete), Andreas Jensen och Emil Zingmark (IT), Elisabeth Bergström (utvecklare välfärdsteknologi) och undertecknad (innovationsutvecklare). Nu testas bl.a. en process och checklista för verifiering och test av välfärdsteknologi kopplat till att utveckla testbädd, tydliggöra roller, ansvar och effekthemtagning vid implementering av välfärdsteknologi.