Tillsammans
Utvecklar vi
För Framtiden

Tillsammans
Utvecklar vi För
Framtiden

Avslutningskonferens

Bohusgården • Nordens Sal

Genomfördes 17:e juni 2021

Vi stärker förändringskraften för att snabbare utveckla och framtidssäkra en trygg och individanpassad äldreomsorg av god kvalitét!

Det gör vi genom att utveckla smartare arbetssätt med fokus på våra boendes behov, personalens arbetsmiljö och att prova digitala lösningar. Med samma budget.

Det handlar inte om pengar – det handlar om ett tanke- och förhållningssätt så att resurser används till det som skapar värde för dom vi är till för. TUFF är ett behovsdrivet projekt. Med det menas att vi utgår från vilket stöd verksamheterna upplever att man behöver för att stärka sin förnyelseförmåga.

Vi bjuder in till medskapande i utvecklingen

De viktigaste resurserna i det utvecklingsarbetet är våra kompetenta medarbetare med sin erfarenhet och engagemang. Men lika viktigt är de boendes och anhörigas upplevelser.

Vi tror nämligen att dom har många värdefulla tankar ideér om hur vi skulle kunna utveckla vår verksamhet genom att testa nya saker. Och det vill vi utforska och lära tillsammans. Både med dom vi är till för, med våra kommunkollegor och omgivande samhälle.

En förflyttning i praktiken – med praktiken

Transformation handlar om att göra en förflyttning. Hur leder man en då förflyttning? Vi har inte alla svaren. Men vi vet att värdet av våra välfärdstjänster skapas i kontakten med dom vi är till för.

Frågan är därför vilket stöd och vilka förutsättningar man som chefer och medarbetare i verksamheter och förvaltningen behöver för att stärka sin förmåga att möta våra invånares höjda förväntningar, en oförutsägbar framtid, med större efterfrågan, mindre resurser och svårigheter att rekrytera medarbetare?

Följ oss på instagram!